Menu

Realizujemy projekty wpływające na optymalizację kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Oferujemy firmom uczestnictwo w naszych programach oszczędnościowych, które obniżają wydatki ponoszone między innymi na zakup paliwa, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń, leasingu.

 • złotych zredukowanych kosztów w firmach z Projektu BIZNES1000
 • firm uczestniczy w Projekcie BIZNES1000

Spółka VIVE Biznes rozpoczęła swoją działalność w roku 2012, zaczynając od biznesowego wsparcia działań Klubu Sportowego VIVE Targi Kielce.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Bertus Servaas, Prezes Zarządu VIVE Group, twórca Fundacji VIVE Serce Dzieciom i Prezes Klubu Sportowego VIVE Tauron Kielce.
Na bazie pomysłu połączenia biznesu ze sportem, powstał „Klub 100”, w skład którego wchodzi 100 firm z regionu świętokrzyskiego, wspierających dziś finansowo i intelektualnie działalność Klubu Sportowego.

Obecny profil działalności spółki VIVE Biznes zmienił swój charakter – skoncentrowaliśmy się na wdrażaniu i rozwijaniu projektów obniżających koszty działalności firm, przynoszących przeliczalne i wymierne korzyści przedsiębiorcom i ich pracownikom. Główny projekt, który realizujemy, nosi nazwę BIZNES1000 i w jego ramach organizowanych jest kilka programów oszczędnościowych. O wszystkich naszych programach można przeczytać tutaj.

Każdy uczestnik projektu BIZNES1000 ma możliwość nawiązywania nowych, cennych kontaktów, umacniania swojej pozycji na rynku, kreowania własnego wizerunku jako wiarygodnego przedsiębiorcy i lojalnego partnera biznesowego. W VIVE Biznes szanujemy etykę, relacje i jasne zasady budowania biznesu. Swoimi działaniami chcemy wyznaczać standardy dobrego biznesu.

Razem możemy więcej!

Naszą siłą są ludzie – wykwalifikowani, otwarci i zorientowani na sukces naszych klientów. Wierzymy, że tylko dzieląc się wiedzą i doświadczeniem możemy się rozwijać i wspólnie realizować wyznaczone cele.

Osiągnięcia naszej firmy są wynikiem dobrze przygotowanej strategii i profesjonalnych działań zgranej grupy ludzi.

 • Robert Sołkiewicz

  Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

 • Sebastian Srebro

  Menadżer ds. Strategii i Rozwoju

 • Ewa Pół­chło­pek

  Ko­or­dy­na­tor Projektów

 • Anna Ka­spe­rek

  Ko­or­dy­na­tor Projektów

 • Piotr Zbroiński

  Menadżer Regionu Świętokrzyskiego